Turvavaljaat ja varusteet

Turvavaljaat ja varusteet

Oikeaoppinen henkilökohtaisten turvavaljaiden käyttö estää henkilöitä loukkaantumasta töissä ja muissa toimissa missä on vaarana pudota.
Erityisesti katoilla tai rakennuksen muissa erityisissä osissa on tyyppihyväksyttyjen varusteiden käyttö erittäin tärkeää.

Turvavaljaat ja varusteet ovat edellytys turvalliseen työskentelyyn korkealla työskenneltäessä.

Oikeanlaiset turvavaljaat ja varusteet, sekä niiden oikeanlainen käyttö erilaisiin käyttökohteisiin optimoi työturvallisuuden korkealla työskenneltäessä, eikä ole este työlle.

Ota yhteyttä